خوابگاه داران خوابگاه داران
خوابگاه داران
خوابگاه داران
خوابگاه داران
خوابگاه داران
خوابگاه داران
خوابگاه داران

منوی اصلی

لیست خوابگاهداران اعضاء شرکت تعاونی در سراسر کشور
گرفتن پرینت
کد خبر: 1297  |   تاریخ انتشار:02 مرد 1395   |   نویسنده: هیات مدیره

یا سریع الحساب

لیست خوابگاهداران اعضاء شرکت تعاونی در سراسر کشور

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی استان       آدرس و شماره تماس

این بخش بنابه نظر خود خوابگاهداران خذف شده است. و افرادی که مایل به ثبت آدرس و شماره تلفن خود هستند در ذیل بصورت پیام اعلام نمایند.

 1 شهین              آردی ارومیه        
 2 رحمت ا..    الماسی ارومیه        
3 حسن          احمدی ارومیه        
4 زهرا         ابراهیمی اصفهان        
5 هومن          آذریان اصفهان        
6 محمد رضا ابرهیمی اصفهان        
7 رامین      امین زاده اصفهان        
    8 زرتست     احمد پور تهران        
     9  امیر علی احمدی خمسه  نظامی تهران        
   10 سمیرا        امان پور تهران        
   11    حمید        ابراهیمی تهران        
 12 سعید            ارونقی تهران        
 13 مهدی    ابوالقاسمی تهران        
 14 میترا            احمدی تهران        
 15 زهرا            آشوب تهران        
 16 روبرت   آوا کیانس تهران        
 17 ویدا            اسلامی تهران        
 18 شاهپور     اسماعیل پور ایلام        
 19 مینا              اربابی بیرجند        
 20 فاطمه            اختراعی طوسی مشهد        
 21 مهین             اکبری بجنورد        
 22 داود             الهامی آشخانه        
 23 وحید           احمدی بجنورد        
 24 ولی ا…   احمدوند اهواز        
 25 کمال             اعظم زنجان        
 26 حامد        اسکندری سمنان        
 27 ستار           احمدی سمنان        
 28 فاطمه        آذر مهر سمنان        
 29 سیدفاطمه امیرخلیلی سمنان        
 30 مهدی          احمدی سمنان        
31 ویدا             اسلامی تهران        
32 رخصت     اسدی سمنان        
33 اباصلت    احمد لو قم        
34 قدرت ا..                   ابراهیمی قم        
35 مهدی         ابوذر قم        
36 رضا             اصغری قم        
37 علی اصغر                 اسماعیلی گلستان        
38 مهدیه   آئین کرمان        
39 صدیقه آبیار کرمان        
40 بهاره   الیاسی کرمانشاه        
41 علیرضا    آذری لرستان        
42 مونا   اکبری مازندران        
43 طوبی     اوصانلو مازندران        
44 داریوش    اسلامی مازندران        
45 عبدا…   اکبرپور مازندران        
46 امام علی اکبری فر همدان        
47 مریم   احمدیافشار ارومیه        
48 ژاله    باغبانی تبریز        
49 مهری بنائیان بروجنی اصفهان        
50 صابر   بصیری تهران        
51 فوزیه  بلغانی تهران        
52 آیدین   بنازاده تهران        
53 مجتبی   بابائی تهران        
54 اصغر   بیات تهران        
55 اسماعیل براتی شفیع قوچان        
56 عباس  بادامداری مشهد        
57 یوسف  بازوبندی نیشابور        
58 عبدا…  بکائیان نیشابور        
59 بتول  باشتی سبزوار        
60 فرشته  بلقیسمدیری نیشابور        
61 بهروز   براتی بجنورد        
62 خانم بشر تهران        
63 ناهید بهرامی تهران        
64 محمد حسن بطا لبلوئی بجنورد        
65 سید علی اکبر بلادی بهبهان        
66

 

افسر  بادینلو مرکزی        
67 غلام  بیات مرکزی        
68 حمیدرضابنان ماه شیراز        
69 نرگس  باجلان قزوین        
70 جواد  بابائی قزوین        
71 ابوالفضل  بیطرفان گلستان        
72 نجمه  بنی اسد کرمان        
73 جمیله   بصیرنیا کرمان        
74 سمیه  بابائی لرستان        
75 افسانه بیکمحمدی لرستان        
76 محمد حسن بطحائی مازندران        
77 آذر بقائی مرکزی        
 78 مسعود برادران یزد        
 79 یعقوب  پیرنیا آذرشهر        
80 ماهرخ پورسردار ایلام        
81 شهناز پوررحیمی مشهد        
82 مریم پرنیان سمنان        
83 عبدالرحیم پرنیان سمنان        
84 قدیر پارسا کرمانشاه        
85 سعید پاکروان همدان        
86 نادره پارسی آذربایجان شرقی        
87 کبری پورانی تهران        
88 چنکیز پزشکنیا ارومیه        
89 محمد علی تاجیک رستمی تهران        
90 قدرت ا… ترک علیپور شاهین دژ        
91 ابوذر تنگ ارم نژاد بوشهر        
92 معصومه  ترابی سمنان        
93 غلامحسین  تربتی کرمان        
94

 

لیلا  تشکری سمنان        
95 فرهاد  توفیقی زنجان        
96

 

صدیقه  تاج الملوک محتشمی کرمان        
97 کبری  پورانی تهران        
98

 

زهرا تحریری گیلان        
99 حسین  پاک سرشت تهران        
100 دوستعلی  ترابی لرستان        
101 فرامرز  ترکمان همدان        
102 مجید جلالی مهر البرز        
103 امیر  جماشی تهران        
104 سمیرا جبارنژاد تهران        
105 محمد جهانی مقدم تهران        
106 نصرت ا… جمشیدی لاریجانی تهران        
107 مرحمت ا… جعفرپور تهران        
108 رحمت ا… جزنی تهران        
109 سیده عظمی جعفرپور ایلام        
110 غلامحسین جمالی بیرجند        
111 جعفر جودی عطار مشهد        
112 مهری جاری مشهد        
113 اعظم جلالیان مشهد        
114 غلامحسین جمشیدی مشهد        
115 احمد جلال سروی مشهد        
116 فاطمه جوادی صادق اندیمشک        
117 کریم جعفری زنجان        
118 مهدی  جوادی زنجان        
119 محمد رحیم جانی پور بویر احمد        
120 نیکی جاهد کرمانشاه        
121 جواد جوادی همدان        
122 لیلا  جمشیدی          
123 سلمان  جوانی تهران        
124 اعظم چمنی تهران        
125 امین چینی کار اهواز        
126 رحیم چگینی مرکزی        
127 اشرف چگینی لرستان        
128 جعفر چلتاش مازندران        
129 رحیم حاجی سالم ارومیه        
130 علی حاج عباسی اغلو تبریز        
131 رامش حقیقی اصفهان        
132 امیر حسین حمزوی اصفهان        
133 زهرا حواسی دارکولی تهران        
134 رحیم حبیب پور تهران        
135 قنبر حدیقی تهران        
136 عباس حسین پور فلاح تهران        
137 محمد رضا حسنی ایلام        
138 سید هاشم حسینی مشهد        
139 مراد علی حیدری قوچان        
140 محمد حسینی نیشابور        
141 محمد حاتمی مشهد        
142 احمد حسین پور اسفراین        
143 ام البنین حاجی میرزا مرکزی        
144 فرزین حشمت پور مرکزی        
145 احسان ا.. حسینی فارس        
146 صفورا حیدری گلستان        
147 فاطمه حمیدی پور کرمان        
148 مجتبی حشمتیان بویراحمد         
149 آرش حیدری لرستان        
150 شهلا حاجی نژاد لرستان        
151 سکینه حسینی لرستان        
152 معصومه حسینی لرستان        
153 سیده خدیجه حسینی مازندران        
154 احمد حسن زاده مازندارن        
155 لیلا حسن نژاد اصفهان        
156 الناز خرسند فر تبریز        
157 نسرین خلیقی تهران        
158 لادن خالقی تهران        
159 خلیل خرسند فر تهران        
160 مرضیه خالقی مشهد        
161 فاطمه خزاعی مشهد        
162 مهدی خانزاده بجنورد        
163 زهرا خیرالدین سمنان        
164 افسانه خیر الدین سمنان        
165 فاطمه خسروی لرستان        
166 فاطمه دادگر تهران        
167 ناصر دادوی راد تهران        
168 علیرضا دعائی تهران        
169 محمدرضا دعائی قم        
170 زینب دریائی بوشهر        
171 شهین  دهقان اصفهان        
172 رضا دستجردی بیرجند        
173 راضیه دهقانژاد سبزوار        
174 فاطمه دهقان کمالی کرمان        
175 فرحناز دوچرخه ساز مشهد        
176 رمضان دیناروند شوش        
177 نرجس دریابیگی مرکزی        
178 میترا داوری سمنان        
179 فاطمه دامغانی گلستان        
180 سید جاسم دانشور بویراحمد        
181 علی دینی دلیر کرمانشاه        
182 احمد رضا ذوالفقاری مشهد        
183 ناصر ربیعی اصفهان        
184 فریده رجبی کوارهی تهران        
185 آذر رستمی تهران        
186 سارا رئیسی تهران        
187 مجتبی روانبخش تهران        
188 مهری رشیدی تهران        
189 علیرضا  ریواده ای مشهد        
190 ناصر رحیمی تهران        
191 فاطمه رزاقی تهران        
192 بتول راستینه جوان ایلام        
193 مهدی رحمانی کاشمر        
194 علی رهنورد آشغانه        
195

 

رمضانعلی ربانی بجنورد        
196 مهدی دژآباد تهران        
197 اصغر رجبی زنجان        
198 محمود رهبر سمنان        
199 فطمه رسولی نژاد سمنان        
200 مسعود رضائی بلوچستان        
201 علی اصغر رحمانیان فارس        
202 قربانعلی رایگانی بهار قزوین        
203 امید رضا رستاقی گلستان        
204 حسین رضائی فر کرمان        
205

 

عزیزا… رحمتی بویراحمد        
206 مینا  ربیع زاده سمنان        
207 اردشیر رهنما بویراحمد        
208 یوسف رحمتی کرمانشاه        
209 مجید رضائی کرمانشاه        
210 فرشاد راضی لرستان        
211 علیرضا رضائی لرستان        
212 رستم رضائی لرستان        
213 مهناز رضائی نسب لرستان        
214 سهیلا     رضائی مازندران        
215 فاطمه رضائی مجومرد یزد        
216 لیلا        رشیدی تهران        
217 مهرداد     زیاد تهران        
218 صغری       زارع تهران        
219 شهناز   زمانی نژاد مشهد        
220 مریم       زینتی گلستان        
221 عباس      زنگانه گلستان        
222 کریم         زارع لرستان        
223 الله محمد زینعلی همدان        
224 طیبه        زندی همدان        
225 نیره        زمانلو تهران        
226 زهره    زحمتکش          
227 احمد     رضائیان           
228 زینب زینی وند ایلام        
229 شهلا      ژند کرمان        
230 سید عباس سبحانیان کردستان        
231 محمد       سلیمانی ارومیه        
232 فاطمه       سلیمانی اصفهان        
233 فریدون   سلطانپور اصفهان        
234 عبدالغنی    سالمی اصفهان        
235 توران    سعیدی نیا تهران        
236

 

 

سوسن سیار بوشهر        
237 مریم  سرخی آذربایجان        
238 صدیقه  سرمدی بیرجند        
239 محمدابراهیم سرائی قوچان        
240 مریم   سلاسل هفت گل        
241 محمد  سنگیان سمنان        
242 سعید   سلمانیان گلستان        
243 غلامرضا  سالمی زاده کرمان        
244 حمیدرضا ساکی لرستان        
245 یحیی ساکی لرستان        
246 بتول  ساکی لرستان        
247 سید حسن ساداتی مازندران        
248 هادی سیامکی مازندران        
249 زهرا  سراج مازندران        
250 نادره شعاری تبریز        
251 ایوب ا… شفاهی اردبیل        
252 زهره شمشادی نسب تهران        
253 نورحوا شفیعی تهران        
254 رضا   شوکتی تهران        
255 مریم  شاه گردی مشهد        
256 سا سان شهباززاده اندیمشک        
 257 معصومه شامانی سمنان        
258 علی اکبر  شهری سمنان        
259 نادر شهرکی بلوچستان        
260

 

غلامعلی شهرکی بلوچستان        
261 فیل آبادی شیروانی چهارمحال        
262 محسن شفیعی زاده فارس        
263

 

رضا شکوه فارخ قوچان        
 264 ناهید شهبازی همدان        
265 امین شریف کرمان        
266 فریدون  شمشادی کرمانشاه        
267 عبدالعظیم  شماعی لرستان        
268 اتابک  شافع خوی        
269 شیدا شاکری نژاد تهران        
270 محمد تقی صادق اصفهان        
271 سعید صادقی یامچی تهران        
272 صابر صبوری تهران        
273 منوچر صادقیان تهران        
274 طیبه  صابرنیا بوشهر        
275 سید یاسر صادقی مشهد        
276 مژگان  صفائی مشهد        
277 مریم  صبوری مقدم مشهد        
278 حرمت السادات صالحی مرکزی        
279 کبری  صمدی مرکزی        
280 شهرزاد  صدقی سمنان        
281 آزاده صادقی بنیس سمنان        
282 تهمینه صفائی فارس        
283 زهرا صائبی پور گلستان        
284 مصطفی  صدوقی کرمان        
285 آذرمیدخت صمدائی کرمان        
286 سیده ملیحه صبوری مازندران        
287 ذوالفقار صحرائی همدان        
288 لیلا صالح تهران        
289 بهاره ضرابی کرمان        
290 مجتبی طلیمی تهران        
291 محمدرضا طالع زاده سمنان        
292 صدیقه طرزی سمنان        
293 عبد الحمید صفائی مازندران        
294 جلال طیبی همدان        
295 صابر عباسی ارومیه        
296 پروانه عبدالحسین پورسالاری نیشابور        
297 ابوالقاسم عبدلی همدان        
298 ام البنین  عباس آبادی مشهد        
299 رقیه علیزاده آذر تبریز        
300

 

عباس عباسی آزرلو          
301 مسعود عزیزی ماکو        
302 زهرا عشوری فرزند صولت اصفهان        
303 زهرا عشوری مهرنجاتی اصفهان        
304 علی  عباسی تهران        
305

 

حمید عبدا… زاده فردوس        
306 آرش علوی کاشمر        
307 اسفندیار عظیمی زنجان        
308 حسین  عسگری زنجان        
309 صدیقه عرب عامری سمنان        
310 لیلا علی نژاد سمنان        
311 پروین عبداللهی سمنان        
312 منوچهر عزیزمحمدی قزوین        
313 حسین علمداری کرمان        
314 رضوان عباسلو کرمان        
315 فرخنده عباسی پور کرمان        
316 عباس عسگری کرمان        
317 طیبه السادات علوی کرمان        
318 ربابه عباس زاده کرمان        
319 مسعود علیمرادی کرمانشاه        
320 سید مجتبی عرفانی گیلان        
321 امیر علیخانی لرستان        
322 سید محمد عابدی تهران        
323

 

مسلم  عزیزی مازندران        
324 سیدمحمد غروی همدان        
325 محمد علی عسگری همدان        
326 فریبا فریدونی پور تهران        
327 ثروت فرهنگ زاده زنجان        
328 معصومه فرهادی مرکزی        
329 زهرا فخاری سمنان        
330 علیرضا فائض فارس        
331 محمد فتورچیان آذربایجان شرقی        
332 احمد فرجی جوشقانی اصفهان        
333 طاهره   فارغی ایلام        
334 محبوبه   فاریابی کرمان        
335 عطیه   فوادی کردستان        
336 عظمت  فلاح گیلان        
337 اخسان فرشادنیا اصفهان        
338 منصوره فرامرزی          
339 شهلا  فرید لرستان        
340

 

مظفر   فهلی همدان        
341 ابراهیم فهلی همدان        
342 ظهیر  فیلی همدان        
343 احمدعلی فرهاد توسکی همدان        
344 زهرا قیصری تهران        
345 حسین  قیصری تهران        
346

 

محمد حسین قهوه چی بیرجند        
 

347

علی قرباتی کارشک مشهد        
348 رقیه قریب پاک          
349 زهره  قاسمی مشهد        
350 سید محمد قاسمیان مشهد        
351 صدیقه قزوینیان سمنان        
352 حمیدرضا قاسمی فارس        
353 حمید قربانی گیلان        
354 حسین   قنبری مازندران        
355 گلی قاسم تبار مازندران        
356 فلورا قاسم تبار مازندارن        
357 اعظم قربان اف مازندران        
358 محمد  قربانی مرکزی        
359 مصطفی قادری نهاد همدان        
360 اعظم قدوسی همدان        
361 شیرین کاویانی البرز        
362 مصطفی  کلانی اصفهان        
363 مهتا کویخی نژاد تهران        
364 فرانک  کریمی تهران        
365 آزاده کشاورز خرمشهر        
366 خدیجه کهنه چی قزوین        
367 بخت گل کوهساریان گلستان        
368 محبوبه کشتکار کرمان        
369 صبا کریمی کردستان        
370 پروین کشوری لرستان        
371 سعید کاردار مازندران        
372 غلامرضا     کیانی مازندران        
373 سیدطاهر   کاشانی همدان        
374 جعفر   گشمرد بوشهر        
375 عبدالعظیم گلشنی قوچان        
376 معصومه  گودرزی لرستان        
377

 

رضا گلی مازندران        
378 امیر کر اوغلی ارومیه        
379 مرضیه لیاقتی گلستان        
380 لیلا  لک عیان ارومیه        
381 شهریار ملک زاده ارومیه        
382 میرسجاد موسوی ارومیه        
383 شکوه مرادی نسب اصفهان        
384 محسن معمارامامیه اصفهان        
385 حسین مومنی اصفهان        
386 فرامرز محمودی تهران        
387 محمد صادق مهرجو تهران        
388 عظیم  مودب تهران        
389 ظریفه  مودب تهران        
390 صدیقه  ملانژاد بوشهر        
391 سیده طاهر موسوی نسب بوشهر        
392 هاجر منصوری مقدم بوشهر        
393 فاطمه ماهیتی بوشهر        
394 یادگار مختاری چهارمحال        
395 کاظم  موسایی سرایان        
396 نجف مهرکیش مشهد        
397 سیدباقر میرزائی مشهد        
398 فرشته  مکی مشهد        
399 حیدر  محمدنژاد قوچان        
400 سیدعلی مجتبوی مشهد        
401 فضل الله محمدیان نیشابور        
402 مریم مرادی کاکش اهواز        
403 رحیم  محمدی زنجان        
404

 

الهام  مرزبان مرکزی        
405 مسعود متکی سیستان        
406 سمیرا   مقدسی مرکزی        
407 علیرضا میرحسینی سیستان        
408 فاطمه  موحدی گلستان        
409 حسن  منتظری گلستان        
410 احمد  میروکیلی گلستان        
411 زهره معارف دوست کرمان        
412 هما مهدی پور کرمان        
413 فریده معاذ اللهی کرمان        
414 فاطمه مویدی کرمانشاه        
415 سیدعبدالوحید موسوی لرستان        
416 محمد محمدپور خلیلی مازندران        
417 محمود منصوب بصیری مازندران        
418 تقی  محمدزاده مازندران        
419 مژگان محمدپور مازندران        
420 سیدابراهیم مهربخش مازندران        
421 مهوش مفتاح مازندران        
422

 

محمد  قربانی مرکزی        
423

 

فرهنگ  منصور مرکزی        
424 پیام      محرابی همدان        
425 ام البنین میرحسینی مرکزی        
426 مهردخت محسنی شفیع همدان        
427 ناهید  مرادی همدان        
428 علی  موسوی همدان        
429 شاهرخ مهدالحی همدان        
430 سید احمد موسوی مطلوب همدان        
431 فاطمه میردارسلطانی          
432 فروغ السادات میری کرج        
433 کورش منصوری جمشیدی ایلام        
434 نسرین  نوروزی مرکزی        
 

435

مریم نوحی آذر تهران        
436 کمال   نیک سیرت مراغه        
437 ابراهیم  نوری اصفهان        
438 محمدعلی نظامیان تهران        
439 محمد جواد نظری دانشمند تهران        
440 سیدابوالحسن نواب تهران        
441 محمدشریف نوری ایلام        
443 زهرا  نقویان          
444 علیرضا  نا صری سبزوار        
445 کلثوم نیستانی بجنورد        
446 نسیم نیستانی بجنورد        
447 حسن  نیستانی بجنورد        
448 حمیده نیکروه سمنان        
449 رویا  نظری نژاد کرمان        
450 محمدقلی  نجاتی بویر احمد        
451 نطیفه نجف خانی کردستان        
452 شکوفه نادری کرمانشاه        
453 احسان نوذری کرمانشاه        
454 علی نجفی معتمد کرمانشاه        
455 حمیدرضا ناصرسعید مازندران        
456 مهین  نجاتی مازندران        
457 محمد جواد نمکی تهران        
458 حسین  نظری شاکر همدان        
459 ابوالقاسم  نصیری فارس        
460 شهربانو نظری گلستان        
461 نسرین  نوروزی همدان        
462 فاطمه  وزیری مقیم تهران        
 463 سیدجواد واحدی مشهد        
464 سمیه  هاشمیان ایلام        
465 حسین  همایی سبزوار        
466 فاطمه   همتی کرمان        
467 لیلا  هوشیار گیلان        
468 مریم  همتی لرستان        
469 داود  هاشمی مرکزی        
470 فائقه  یزدانی البرز        
471 ام البنین یحیی سمنان        
472 پری سیما یغمائی سمنان        
473 هادی یوسفی پور سمنان        
474 معصومه یگانه قطب قم        
475 سمیه یار احمدی لرستان        
476 رمضانعلی یزدانی مازندران        
436            
437            
438            
439            
440            
441            
442            
443            
 

 

           

 

© تمامی حقوق متعلق به موسسه خوابگاه داران غیردولتی کشور می باشد. طراحی شده توسط: علیرضا دبیری