فراموش نکنید
خانه / دسته‌بندی نشده / مراحل ثبت و تشكیل تعاونی،با عضویت حداقل 7 نفر

مراحل ثبت و تشكیل تعاونی،با عضویت حداقل 7 نفر

 گام اول : انتخاب هیئت موسس و تعیین نماینده

گام دوم : تهیه وتنظیم كلیات طرح پیشنهادی

 گام سوم: ثبت درخواست و اطلاعات

درسامانه الكترونیكی  ei.mcls.gov.ir

 گام چهارم: صدورموافقتنامه تشكیل تعاونی توسط اداره

   گام پنجم : اخذتائیدیه استعلام نام ازاداره ثبت

    اخذمجوزهای لازم -افتتاح حساب بنام تعاونی

     گام ششم: برگزاری اولین مجمع عمومی عادی

      وانتخاب اعضای هیئت مدیره ،بازرسی

         تصویب اساسنامه،تعیین مدیرعامل

       و سمت اعضای هیئت مدیره و

تعیین صاحبان امضا مجاز

     گام هفتم : ارائه مدارك مجمع به اداره تعاون و

       بررسی مدارك توسط اداره و صدورتائیدیه ثبتی

         گام هشتم : ارائه آگهی تاسیس توسط هیئت مدیره و

          درخواست و صدور پروانه تاسیس توسط هیئت مدیره

و صدور پروانه تاسیس توسط اداره

درباره هیات مدیره

ساماندهی خوابگاهداران غیر دولتی کشور

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود


رفتن به بالا