خانه / بزودی از اپلیکیشن مخصوص خوابگاههای غیر دولتی کشور رونمایی می شود

بزودی از اپلیکیشن مخصوص خوابگاههای غیر دولتی کشور رونمایی می شود

با طراحی و ایجاد اپلیکیشن خوابگاههای غیر دولتی کشور، دسترسی دانشجویان به خوابگاههای غیر دولتی راحتر و سریعتر خواهد بود.

این اپ در مرحله طراحی و بارگذاری است که بزودی توسط اعضای هیات مدیره و مدیران صندوق رفاه دانشجویان رونمایی و در دسترس همه دانشجویان و خوابگاهداران خواهد بود.

در این سامانه کلیه امکانات و شرایط پذیرش دانشجو پس از نظارت مدیران مسئول منتشر خواهد شد تا در صورت بروز مشکل جوابگو باشند.


رفتن به بالا